Serenite IV (4×4 mezzotint)  -  Mikio Watanabe

Mikio Watanabe - Serenite IV (4x4 mezzotint)