Deux Torses (5 1/4 x 4 mezzotint)  -  Mikio Watanabe

Mikio Watanabe - Deux Torses (5 1/4 x 4 mezzotint)